CZAS ROZBIORÓW I POWSTAŃ NARODOWYCH

Plansza przedstawia trudny okres w dziejach Polski, zaczynający się od panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Linia czasu obejmuje trzy rozbiory i towarzyszące im bohaterskie powstania narodowe na tle dziejów świata. Prezentowany jest też bilans utraty ziem i ludności Polski w poszczególnych zaborach i twórczość wieszczów narodowych.

Przejdź do produktu

WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ I GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ

Plansza ukazuje bezpośrednie wydarzenia przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów jak i walkę o ukształtowanie granic II Rzeczypospolitej. Obejmuje lata 1914 – 1921 i przypomina o wielkich czynach zbrojnych jak i zabiegach dyplomatycznych w walce o wolność.

Przejdź do produktu

TWÓRCY NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Galeria wybitnych Polaków, którym zawdzięczamy, że przed 100 laty Polska znalazła się ponownie na mapach Europy. Pod każdym portretem umieszczamy krótką notę biograficzną z najważniejszymi dokonaniami „ojców niepodległości”.

Przejdź do produktu